8 Temmuz 2008 Salı

"Bir bazkondumuz eksikti, o da oldu"..


Gecekondu olur da, bazkondu olmaz mı efendim?

Olur, hem de bal gibi olur...

Nasılsa kimse bir şey demez, diyemez mantığıyla her yere bazkondu itina ile koyulur, İstanbul böyle bir yer işte...

4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan geceyarısı saat 02.00'de mahallede bir gürültü, bir patırdı... Bir kesme biçme sesi...

Tüm sokak halkı, uykularının en güzel yerinde yatağından bir anda fırlamış, ne oluyor, neler oluyor, yoksa darbe mi oluyor diye sağa sola bakınıyordu camlarından...


Biz de sağa sola baktık... Bizim sokağın tam orta yerinde bir sürü adam, bağırış, çağırış ve canhıraş bir şekilde bir şeyler dikiyordu sokağın başına...

Sokak halkında da bir bağırış çağırış... "Dikemezsiniz efendim, dikemezsiniz..." nidaları sokağı inletiyor...

Ama adamlar bazkonduyu dikmeye kararlı...


Geceyarısı saat 04.00'ü gösterdiğinde mahallemizin en orta yerine hem bir elektrik direği ve hem de üzerine de baz istasyonu konuverdi...

Sokağımızın bir bazkondusu oluverdi böylece...

Yerden nerdeyse 2.5 metre yükseklikte...

Her tarafı apartmanlarla kaplı sokağın tam orta yerine hem de...

Burası Fatih'e bağlı Fındıkzade semti... Lütufpaşa Sokağı ile Karakoyunlu Sokağı'nın köşe başı... Lütufpaşa Camii'nin bahçe duvarının tam kenarı...
2134TM D.3 Elektrik panolu, Türksat A.Ş. Kablo TV FT 03B111 nolu kutudan alınan elektrikle bu baz istasyonu kuruldu...

Bazların üzerindeki anten bölümlerinde de Cell A ve Cell B yazıyor...

Lütufpaşa ve Karakoyunlu sokağında yaşayan bizler bir geceyarısı gözlerden uzak konan bu bazkondudan şikayetçiyiz...

Bu baz istasyonu Ördekkasap Mahallesi muhtarlığına bağlı sokağa kurulduğu için mahalle muhtarlığına gittim... Bu durumu anlatmak için... Sadece şikayetçi olan bizler değilmişiz meğersem... Tüm sokak halkı da muhtarlığa gelip şikâyetçi olmuş...

10 Temmuz Perşembe günü bir şikayet dilekçesi hazırlanıp Fatih Kaymakamlığına şikayette bulunulacakmış...

Tabii ki bu kanuni prosedür... Sonra nasıl işleyecek bilmiyorum...

Ancak o güne kadar faaliyete geçen bu baz istasyonu yayınına devam edecek...


Yetkililere buradan sesleniyorum?..

- Yerden 2.5 metre yüksekliğe baz istasyonu kurulur mu?
- Bu baz istasyonunu kurmak için Elektrik Kurumu'ndan izniniz var mı?
- Türksat A.Ş'nin oradan neden hat aldınız?
- Semtte o kadar yüksek bina varken sokak arasına neden kurma gereğini duydunuz?
- Siz hangi cell şirketinin baz istasyonusunuz?

Ve daha bir çok soru...

Bizler, bu sokak sakinleri, baz istasyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini bildiğimiz için bu baz istasyonunun peşini bırakmayacağız... Sağlığımızla oynayanların izinde olacağız...

Çabalarımız sonuç verir mi vermez mi bilmiyorum ama, tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyorum...

Gelin kaldırın bu çirkin görünümlü baz istasyonunuzu buradan...

Ertan Yurderi

3 yorum:

 1. EM ALANLAR VE SAĞLIK ETKİLERİ : ÇEVRE İÇİN HEKİMLER DERNEĞİ VE İSTANBUL TABİB ODASI ORTAK BİLDİRGESİ

  Çevre İçin Hekimler Derneği ve İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla Prof. Dr. Nesrin SEYHAN'ın başkanlığında 17 Temmuz 2000 tarihinde elektromanyetik alanların ve özellikle cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve alınması gerekli önlemler konusunda, İstanbul Tabip Odası'nda bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

  Toplantıya katılan tıp çevrelerinden bilim insanları ve adı geçen kurumlar bir ortak bildirge hazırlamışlardır. Bu ortak bildirgeyi aşağıdaki bilim insanları kaleme almış ve imzalamışlardır:

  * Prof. Dr. Nesrin Seyhan - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
  * Prof. Dr. Tunaya Kalkan - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  * Prof. Dr. Hilmi Sabuncu - İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  * Uz. Dr. Günay Can - Halk Sağlığı Uzmanı, Çevre İçin Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
  * Uz. Dr. Ümit Şahin - Halk Sağlığı Doktoru, Çevre İçin Hekimler Derneği Genel Sekreteri
  * Uz. Dr. Rıfat Yücel - Fizyoloji Uzmanı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü

  Elektromanyetik Alanlar ; Cep Telefonları ve Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Alınması Gerekli Önlemler:

  Sağlık Etkileri

  1. Birçok laboratuvar çalışması ve epidemiyolojik araştırma elektromanyetik alanlara maruziyet ile ciddi sağlık problemleri arasındaki ilişkiyi rapor etmektedir. Bağışıklık , sinir, nöroendokrin, kalp ve damar sistemi ve kan parametreleri elektromanyetik alanlardan etkilenmektedirler. Cep telefonları ve baz istasyonları ile ilgili toplum bazlı çalışmaların yapılması için, yeterli maruziyet süresi geçmediğinden, maruziyetin insan toplulukları üzerinde objektif olarak belirlenmesi epidemiyolojik güçlükler taşımaktadır. Cep telefonları ve baz istasyonlarının bireysel olarak ölçülebilir düzeyde olmasa da, toplum düzeyinde çok ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği; önemli sağlık sorunlarının uzun yıllar sonra ortaya çıkabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle toplumun taşıyacağı bu risk düzeyinin halk sağlığı değerlendirmelerinde kural olarak benimsenen "önlem ilkesi" temel alınarak en aza indirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür çevresel kirlilik durumlarında gözlenen ve maruziyetin hissedilmemesi, belirsizlik, kişi ve kurumlara karşı güvensizlik sonucu ortaya çıkan ve kendisini subjektif yakınmalar, kaygı, korku gibi bulgularla gösteren psikolojik etkilenmeler de hafife alınmamalıdır. Diğer bir nokta risk gruplarıdır. Çocukların, hamilelerin ve yaşlıların elektromanyetik alanların sağlık etkilerinden en çok zarar görecek risk grupları oldukları konusunda aydınlatılmaları ve medyanın çocukların cep telefonu kullanımını özendirecek yayın ve reklamlar konusunda duyarlı olması sağlanmalıdır.

  Baz istasyonlarının kurulması

  2. Cep telefonu baz istasyonlarının okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi toplu yaşama ve kullanım alanlarına kurulması kesinlikle önlenmelidir. Binaların çatılarına ve dış cephelerine baz istasyonlarının kurulmasını önermiyoruz. Binalara baz istasyonu kurulabilmesi ancak tüm kat maliklerinin, bina sakinlerinin ve komşu binalar yada işyeri sakinlerinin ortak rızası ve oybirliği ile gerçekleşebilmelidir. Baz istasyonlarının kurulduğu yerlere, oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetine göre değişik uyarı işaretleri konmalı ve açık alanlardaki istasyonların çevresi uyarı işaretleri ile sınırlandırılmalıdır.

  YanıtlaSil
 2. Cep telefonlarının SAR değerleri

  3. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1996 yılından beri yürütülen Elektromanyetik Alan Projesinde (WHO-EMF Project) cep telefonu SAR değerleri için üst sınıra (0.08 W/kg) yakın olan 0,1 W/kg SAR değeri önerilmektedir. Cep telefonlarının SAR değerleri, firmalar tarafından kullanım klavuzlarında belirtilmeli, cep telefonlarının menülerinde bir seçenek olarak yer almalı ve alıcıya bu bilgi satış noktalarında sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen limitin üzerinde SAR değerine sahip cep telefonlarının kullanılmamasını öneriyoruz.

  Ulusal Noniyonizan Radyasyon Kurumu'nun kurulması

  4. Ülkemizde Ulusal Noniyonizan Radyasyon Kurumu (UNRK) bağımsız bir bilimsel kuruluş olarak en kısa sürede kurulmalıdır. Bu kuruluş Türkiye'nin noniyonizan (iyonlaştırmayan) radyasyondan korunma politikasının oluşturulmasında hükümete ve yerel yönetimlere önerilerde bulunmalıdır. UNRK bünyesinde noniyonizan radyasyon ölçüm laboratuvarları oluşturulmalıdır. Ulusal noniyonizan radyasyon standartları Uluslararası Noniyonizan Radyasyon Koruma Komitesi (ICNIRP) limitleri ile uyumlu olarak oluşturulmalıdır. UNRK, baz istasyonlarının maruziyet şartlarının uluslararası güvenlik sınırlarını aşıp aşmadığını denetleyen kurum olmalıdır. UNRK, elektromanyetik alanların sağlığa etkileriyle ilgili güncelleştirilmiş bilgileri halka ulaştırmalıdır. UNRK, Ulaştırma, Enerji, Çevre, Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarıyla noniyonizan radyasyondan korunmaya ilişkin gerekli protokolleri oluşturmalıdır. UNRK, cep telefonu üreticisi ve işletici (operatör) firmaların noniyonizan radyasyon AR-GE birimlerinin kurulması ve denetlenmesinden sorumlu olmalıdır. Hükümet elektromanyetik alanların sağlık etkilerini araştıracak bağımsız bilimsel araştırmalar için bütçe ayırmalıdır.

  Yerel yönetimlerin görevleri ve halkın bilgilenme hakkı

  5. Tüm baz istasyonlarının inşa edilmesinde GSM operatörlerinin yerel yönetimlere ve yerel çevre ve sağlık otoritelerine rapor vermesi zorunlu hale getirilmelidir. Yerel yönetimler baz istasyonları raporlarının güncelleştirilmiş listelerini tutmak, baz istasyonu envanterini çıkartmak, haritalandırmasını yapmak ve gerektiğinde bu bilgileri halka vermekle yükümlü olmalıdır. GSM operatörleri kurdukları antenin yükseklik, frekans, çıkış gücü, modülasyon karakteristiği gibi teknik detaylarını yerel yönetimlere vermek zorunda olmalıdır. Bu özelliklerle ilgili herhangi bir teknik değişiklik yapıldığında bu bilgi yerel yönetimler aracılığıyla halka duyurulmalıdır. Her vatandaş yaşadığı şehir ve mahalle ile ilgili söz konusu bilgileri yalnız yerel yönetimlerden değil, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklardan ücretsiz telefon hattı aracılığı ile kolaylıkla alabilmelidir. Bu konuda her türlü bilgiye ilgili bakanlıkların web sitelerinde de yer verilmelidir.

  İlgili bakanlıkların tutumu

  6. Çevre ve Sağlık Bakanlıklarının konuya hassasiyetle yaklaşmış olmalarını geleceğe dönük olarak olumlu karşılıyoruz. Konuyla ilgili diğer bakanlıklar olan Ulaştırma, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarının da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

  YanıtlaSil
 3. İşyeri maruziyeti ve korunma

  7. Elektromanyetik radyasyona ve elektromanyetik alana maruz kalan çalışanların, işyeri hekimleri tarafından takibe alınması ve periyodik muayenelerinde konuya uygun muayene yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Ayrıca işyeri hekimleri bu tür risklerin çevrede saptanabilmesi için ilgili yerlere gerekli başvuruyu yapmalıdır.

  Tıbbi cihazlarla etkileşim

  8. Hastanelerde, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi hayati önem taşıyan elektronik cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonlarının kullanılması, yaratabileceği etkileşim nedeniyle kesinlikle yasaklanmalıdır. Yasağa uyulmasının sağlanması amacıyla hastane yönetimlerine ortak protokol oluşturulması önerilmektedir.

  Sağlık personelinin korunması

  9. Tıbbi alanda elektromanyetik alan oluşturan cihazların yoğun olarak kullanıldığı ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, fizik tedavi merkezleri, görüntüleme üniteleri gibi bölümlerde çalışan sağlık personelinin (cerrahlar, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, anestezi teknisyenleri, fizyoterapistler, hemşireler başta olmak üzere) korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Sağlık personelinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

  Ulaşım güvenliği

  10. Kaza riskini arttırdığından sürücülerin seyir sırasında cep telefonlarını kapalı tutmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Cep telefonlarının elektronik sistemlerle etkileşiminin önlenmesi için toplu taşıma araçlarında kapalı tutulmasına dair cezai yaptırımlar getirilmelidir. Kamuoyunu ve yetkilileri yukarıdaki hususlar konusunda duyarlı olmaya; gerekli önlemleri çok geç olmadan almaya ve alınmasını zorlamaya; hükümeti bilimsel bir bakışla ulusal noniyonizan radyasyon politikası oluşturmaya çağırıyoruz. şeklinde bir yazıyla karşılaştım. Açıkçası bu yazıyı okumadan önce görüşlerim farklıydı. Baz istasyonlarına ilişkin şikayet ve ölçüm istekleri için Telekomünikasyon Kurumu'nun bölge müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Ölçüm ya bölge müdürlükleri ya da bu konuyla görevlendirilmiş şirketler aracılığıyla yapılıyor.

  ŞİKAYET İÇİN: Telekomünikasyon Kurumu Ankara: (312) 550 52 42, İstanbul (212) 465 62 72-465 62 73 E-posta ile başvuru için: info@tk.gov.tr

  YanıtlaSil

Nasıl yazımı beğendiniz mi? Yorum bırakarak benim gelişimime katkıda bulunabilirsiniz... Şimdiden katkınız için teşekkürler... Sevgiler ve saygılar... Ertan Yurderi (kocayurek)